1.

بررسی تأثیر ابعاد شخصیتی مایرزـ بریگز بر تمایل به خرید الکترونیکی خریداران

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 21-42
نگین احقر بازرگان؛ علی صنایعی؛ آذرنوش انصاری

2.

رابطه میان ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی

دوره 32، شماره 2، دی 1381
یوسف حجازی؛ محمود ایروانی

3.

طراحی مدل مفهومی مسئله‌یابی پژوهش با استفاده از روش فراترکیب

دوره 52، شماره 2، تیر 1397، صفحه 109-130
مصطفی باغ میرانی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ محمد حسن زاده؛ علیرضا نوروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب