1.

اصلاح فرایندهای قضایی در پرتو راهبرد «رفع موقعیت تعارض منافع»

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 67-88
حسین پاشایی؛ جواد معتمدی

2.

افشای اطلاعات شرکت‌های تجاری در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدة امریکا

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 73-87
بهرام تقی پور؛ رئوف سیاری

3.

بررسی عوامل بروز تعارض منافع در نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 99-117
مهدی زینالو؛ علیرضا علی احمدی؛ سعید نریمان

4.

بررسی مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت ایران

دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 67-82
بهزاد معماری بیرق؛ مسعود طالبیان؛ فرشاد فاطمی اردستانی

5.

تأثیر نیازهای امنیت هستی‌شناختی بر شکل‌گیری اتحادها و ائتلاف‌ها در روابط بین‌الملل: موردپژوهی رابطة ویژة آنگلو‌ـ‌آمریکایی

دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 103-130
سام محمدپور؛ محمدرضا سعیدآبادی

6.

تحول معنایی خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 287-311
سمیه عرب خراسانی؛ فضیه سادات حسینی

7.

تصاحب فرصت بستن قرارداد متعلق به شرکت تجاری توسط مدیر و ضمانت اجرای آن (مطالعه در حقوق انگلیس و آمریکا و ایران)

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 803-818
عیسی مقدم

8.

رویکرد واکنشی سیاست جنایی کشورهای حوزۀ خلیج فارس در مقابله با تعارض منافع در نظام اداری

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 301-320
غلامعلی قاسمی؛ روح الله اکرمی؛ آیت الله جلیلی

9.

سیاستگذاری مبتنی بر حکمرانی خوب در راستای مدیریت تعارض منافع و صیانت از حقوق عمومی (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی)

دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 170-185
مصطفی سالاری

10.

شناسایی عوامل مؤثر بر بروز تعارض منافع در روند بازآفرینی بافت تاریخی مطالعه موردی: محله نفر آباد شهر ری

دوره 11، شماره 3، آبان 1402، صفحه 179-196
علی ایسپره؛ مجتبی رفیعیان؛ حمیدرضا صارمی

11.

مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 297-321
باقر انصاری

12.

منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-113
مصطفی سلیمی فر؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ سید محمدموسی مطلبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب