1.

ارائة مدل توسعة حکمرانی داده محور در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400
مجتبی کرمی تیره شبانکاره؛ احمد ترک فر؛ سید محمد علی میرحسینی؛ لیلا سادات جمشیدیان

2.

اطلاعات مفاهیم , چرخه , ارزش , ویپگی ها , طبقه بندی و انواع آن

37و38، شماره 0، مهر 1376
دکتر سید ضیاء الدین قاضی زاده فرد

3.

بررسی تطبیقی نقش مدیران عالی در پیاده سازی و به کارگیری سیستم های اطلاعاتی – با تأکید بر DSS – در سیستم های دولتی ایران و خارج از کشور

دوره 43، شماره 0، دی 1377
مسعود موحدی؛ دکتر مسعود عباسی

4.

بررسی حکم اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 145-164
مهدی نوریان؛ سید محمدرضا امام؛ عابدین مؤمنی

5.

بررسی رابطۀ سواد اطلاعاتی با خودکار‌آمدی رایانه و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

دوره 49، شماره 2، تیر 1394، صفحه 153-168
رضوان حکیم زداه؛ نادر نقشینه؛ هدا بی نیاز

6.

بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 715-742
حسین جاور؛ علیمراد حیدری

7.

بررسی مولفه‌های رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه زنجان

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 541-550
پریسا نجفلو؛ جعفر یعقوبی؛ عنایت عباسی

8.

پیش بینی رفتار طرفین عقود و دعاوی بر اساس نظریه بازی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 26-49
حسن بادینی؛ مجتبی اشراقی

9.

تأثیر انقلاب فناوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر دگرگونی و تحول مقوله «دولت»

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 607-626
محمد حسین جمشیدی؛ فرزانه نقدی

10.

تحلیلی بر سیر تحولات سیستم های اطلاعات مدیریت- MIS- و رویکردهای جدید آن

دوره 13، شماره 0، تیر 1381
دکتر سیدمحمد محمودى

11.

تعریف اطلاعات از لنز نشانه‌شناسی و الگوی سه وجهی پرس: مروری بر متون

دوره 55، شماره 4، دی 1400، صفحه 59-76
خدیجه مرادی؛ امیر غائبی؛ معصومه کربلا آقایی کامران

12.

تغییرات زاویه دید و همبستگی آن با دگرگونی های معنایی در هنرهای دیداری

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 5-14
مهرداد صدقی؛ حبیب الله آیت اللهی؛ مصطفی گودرزی

13.

حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در داوری سرمایه‌گذاری؛ تزاحم بین شفافیت و محرمانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403
نیما نصرالهی شهری؛ لیلا ابراهیمی

14.

حقوق اطلاعات از منظر تحلیل اقتصادی

دوره 3، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-21
باقر انصاری؛ اسماعیل انصاری

15.

رابطۀ رهبری اصیل و شفافیت سازمانی (مورد مطالعه: ادارۀ ‌کل راه و شهرسازی استان کرمان)

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 767-788
مژگان درخشان؛ سیروس قنبری؛ خلیل زندی؛ حامد سیف پناهی

16.

رویکرد معنا شناختی به اطلاعات و اطلاع رسانی

دوره 35، شماره 1، تیر 1384
نرگس نشاط

17.

شفافیت اطلاعاتی دولت و تاثیر آن بر افزایش اعتماد عمومی

دوره 2015301، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 1-32
فاضل نجفی

18.

عاملیت تلویزیون در فرآیند جهانی شدن

دوره 4، شماره 2، مهر 1388

19.

کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی

دوره 15، شماره 2، مهر 1397، صفحه 301-322
محمدمهدی الشریف؛ داریوش کیوانی هفشجانی

20.

گونه شناسی نبردهای اطلاعاتی و جنگ های سایبری

دوره 6، شماره 2، مهر 1390
فهیمه احمدی

21.

مدل پنجره نگاه

دوره 18، شماره 3، شهریور 1384
حسین مزروعی

22.

مروری بر مفاهیم ونظریه ها در قلمرو اطلاع شناسی

دوره 31، شماره 2، آذر 1380
دکتر عباس حرّی

23.

مسئولیت امانی مدیران در زمینة اطلاعات مالی شرکت

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 167-179
احمد شهنیایی؛ علی عسکری نجف ابادی

24.

مفهوم" رس"

دوره 3، شماره 1، فروردین 1387
ایرج رستگارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب