1.

ارزیابی احتمال خطر خشکسالی کشاورزی با استفاده از تئوری انتشار (مطالعۀ موردی: دشت‌های شازند، خمین و ساوه)

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 301-319
سعید شرفی

2.

تاب آوری زیرساخت آب رسانی شهری: با رویکرد تحلیل زمانی در راستای بازیابی عملکرد خطوط آب رسانی به شهروندان (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 تهران)

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 533-550
سیدمحسن علوی؛ محمد مسعود؛ اسدالله کریمی

3.

سنجش و ارزیابی جامعه شناختی تاب‏ آوری شهر ورامین در برابر مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 605-619
عبداله فرجی؛ علی اکبر شمسی پور؛ سپیده بارزمان

4.

شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت تاب‌آوری کارآفرینی با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 21، شماره 4، دی 1402، صفحه 371-386
محمد حکاک؛ شقایق صالح آبادی؛ سیده نسیم موسوی

5.

مدل‏سازی میزان تاب‏آوری چاه‏های آب شرب شهرستان مراغه در برابر آلودگی نیترات و فسفات

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1163-1171
مقصود امیرپور؛ حسین یوسفی؛ ناصر عبادتی؛ سید حسین هاشمی

6.

مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی با تأکید بر رویکرد تاب‌آوری (مورد مطالعه: شهرستان کنگاور)

دوره 53، شماره 2، تیر 1400، صفحه 717-732
احمد ملکان؛ فضیله دادورخانی؛ علیرضا دربان آستانه

7.

نقش تاب‏آوری در برابر تغییراقلیم بر سطح امنیت غذایی در خانوارهای روستایی تحت پروژه منارید در استان یزد

دوره 49، شماره 2، تیر 1397، صفحه 347-359
رضا باقری فهرجی؛ حمیدرضا قره چایی؛ مسلم سواری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب