1.

ارزیابی عملکرد طرحواره‌های همرفت کومه‌ای و لایه مرزی مدل WRF-NMM در شبیه‌سازی بارش‌های فرین استان بوشهر در دوره 2000-2020

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 495-514
نفیسه پگاه‌فر

2.

ارزیابی ‌مولفه‌های ‌تاثیرگذار بر رضایتمندی ‌از مقاصد گردشگری (مطالعه ‌موردی: ‌شهر های ساحلی استان بوشهر)

دوره 5، شماره 3، آبان 1397، صفحه 49-64
حسین جمالی؛ سجادی ژیلا؛ محمد تقی رضویان؛ جهانگیر حیدری

3.

امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جوامع روستایی استان بوشهر

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 444-467
فرشاد رزم آور؛ عباس عبدشاهی؛ مسلم سواری؛ پرویز بیات

4.

بررسی امکان استقرار گونه‌هایCenchrus ciliaris, Cymbopogon olivieri, Panicum turgidum, Sporobolus arabicus به منظور احیای پوشش گیاهی منطقۀ کاکی استان بوشهر

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 699-708
سمیه دهداری؛ مهدی ریاستی؛ فرهاد فخری؛ مرتضی پوزش شیرازی

5.

بررسی امکان کاهش شوری آب استخرهای پرورش میگو توسط گیاهان شورپسند با استفاده از روش آبکشت (مطالعه نمونه: استان بوشهر)

دوره 64، شماره 2، تیر 1390، صفحه 199-207
علی آقارخ؛ منصوره حسن زاده؛ رسول خسروی

6.

بررسی تأثیر مقادیر مختلف پتاسیم برکارایی مصرف آب و تحمل به خشکی گیاه گوجه‌فرنگی در استان بوشهر

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
مرتضی پوزش شیرازی

7.

بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه درختان حرا (Avicennia marina) دراستان بوشهر

دوره 63، شماره 3، مهر 1389، صفحه 267-277
علی داوری؛ افشین دانه کار؛ نعمت ا... خراسانی؛ آرش جوانشیر

8.

بررسی عادات غذایی ماهی Scartelaos tenuis در آب‌های استان بوشهر

دوره 64، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 309-318
لیلا عبدلی؛ احسان کامرانی؛ اصغر عبدلی

9.

بررسی گونه‌های ویبریو‌ ‌در میگو‌های پرورشی (‌Paeneus indicus) و دریایی ‌(‌Paeneus semisulcatus) صید شده در استان بوشهر

دوره 62، شماره 3، مهر 1386، صفحه 307-310
افشین آخوندزادهبستی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ علی میثاقی؛ مهدی سلطانی؛ حسین اسماعیلی

10.

تبیین الگوی چالش‌های هیدروپلیتیکی و نأثیر آن بر امنیت اقتصادی (مطالعه موردی: استان بوشهر)

دوره 55، شماره 4، دی 1402، صفحه 245-262
سیدمحمود علوی؛ بهادر زارعی؛ یاشار ذکی؛ سیدموسی حسینی

11.

تحلیل اثرات اقتصادی استقرار صنعت در توسعه نواحی روستایی. مورد مطالعه: دهستان عسلویه

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 117-132
بهروز محمدی یگانه؛ عصمت بارانی؛ مهدی چراغی؛ اسماعیل کرمی دهکردی

12.

شناسایی آلودگی فلزات سنگین در جنگل‌های مانگرو استان بوشهر

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 27-36
علی داوری؛ افشین دانه‌کار؛ نعمت الله خراسانی؛ آرش جوانشیر

13.

مطالعة عوامل کنترل‌کنندة شوری در آبخوان آبرفتی دشت مند، استان بوشهر

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390
محسن رضائیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب