1.

اثر کاهش ترکیبات فنولیک با استفاده از فرآوری‌های مختلف بر ترکیبات شیمیایی و طبقه‌بندی پروتئین خام علوفه اسپرس به روش کیسه‌های نایلونی، CNCPS و AFRC

دوره 41، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 391-403
حامد خلیل وند بهروزیار؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی

2.

ارزیابی گوارش‌پذیری و کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

دوره 40، شماره 3، آذر 1388
جواد رضائی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

3.

بخشهای پروتئین و کربوهیدرات مواد خوراکی متداول در سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384
حمیدرضا میرزایی الموتی؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه

4.

تأثیر عمل‌آوری‌های فیزیکی و شیمیایی بر اجزای پروتئین خام دانة کلزا و گلرنگ با استفاده از مدل CNCPS و SDS-PAGE

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 79-87
مریم صاحبی اعلا؛ فرخ کفیل زاده؛ معصومه حیدری

5.

تعیین اثرات فرآوری شیمیایی دو رقم جو بر ناپدیدشدن شکمبه‌ای ماده‌خشک، نشاسته و بخش‌های کربوهیدرات سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS)

دوره 41، شماره 1، خرداد 1389
محسن سمیعی زفرقندی؛ تقی قورچی؛ مجتبی آهنی آذری

6.

تفکیک بخش‌های پروتئینی برخی مواد خوراکی معمول در ایران به روش سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل

دوره 42، شماره 2، مهر 1390، صفحه 115-123
سید میثم طباطبایی؛ یوسف روزبهان؛ غلامرضا قربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب