1.

آموزش زنان در دوره‌ی صفویه؛ زنان بیوت علمای شیعه

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 561-590
سمیه کرمی؛ فهیمه مخبردزفولی

2.

تحلیل ارتباط میان نرخ اشتغال زنان و میزان باروری (مطالعۀ موردی: ایران)

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 311-325
محمد حسن فطرس؛ مریم نجمی؛ عباس معمارزاده

3.

وضع آموزشی بانوان دربار صفوی بر اساس سفرنامه‌ها و نگاره‌ها

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 233-256
سمیه کرمی؛ فهیمه مخبردزفولی؛ هادی عالم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب