1.

ارزیابی نقش مشارکت در طرح‌های توسعه مناطق روستایی (بررسی موردی: طرح‌های تجمیع مناطق روستایی)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-18
مهدی طالب؛ حسین میرزایی؛ عفوات نادری

2.

بررسی راهکارهای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و طراحی الگوی بهینه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-34
کرامت اله زیاری؛ باقر فتوحی مهربانی؛ حسین فرهادی خواه

3.

بررسی شاخص‌ها و سطح‌بندی اولویت‌ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی‎آباد کتول (استان گلستان)

دوره 43، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 85-98
علیرضا شاه آبادی؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ ابوالفضل زنگانه؛ احمد زنگانه

4.

بررسی و تحلیل آلودگی‌های ناشی از مشاغل شهر اصفهان

دوره 36، شماره 56، اسفند 1389، صفحه 111-122
مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو؛ لیلا اسحاق دواتگر

5.

تأثیر سازۀ‏ حفاظتی آب‌شکن بر قوس رودخانه با استفاده از مدل ریاضی CCHE2D (مطالعۀ موردی: رودخانۀ میناب)

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 615-626
احمد نوحه گر؛ عاطفه جعفرپور؛ محمد رستمی؛ محمدتقی اوند

6.

توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر ابهر

دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 193-208
ابوالفضل مشکینی؛ رحمان صالحی؛ ولی الله ربیعی فر

7.

توزیع فضایی و ساماندهی شبکه گذرگاهی منطقه( هشت) شهر تهران

دوره 38، شماره 3، اردیبهشت 1386
مهدی قرخلو؛ فرامرز عزیز آسیایی

8.

رهیافت‌های ساماندهی اقامتگاه‌های گردشگری غیررسمی در ایران با رویکرد ایمنی و امنیتی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 143-159
ناصر بیات؛ مهدی مقیمی؛ محمد اسدی فرد

9.

ساماندهی فضاهای گردشگری شهری با رویکرد حضور پذیری معلولین مطالعه موردی: شهر شیراز

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 91-108
سعیده مؤیدفر؛ عبدالحمید شهامت

10.

ساماندهی و استقرار بهینه صنایع و کارگاههای مزاحم شهری (مطالعه موردی : بافت مرکزی شهر کرمانشاه )

دوره 40، شماره 0، مهر 1380
دکتر مهدی قرخلو؛ رسول فرجام

11.

واکاوی ابعاد کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی و ارائه راهکارهای ساماندهی محلات هدف (نمونه موردی: شهر ارومیه)

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 187-205
اسماء مظفری نیا؛ علی مصیب زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب