1.

اثربخشی مدل آموزش تربیت مثبت مدرسه محور بر سطوح درگیری تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 19-35
سما سادات؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری

2.

تدوین مدل علی درگیری تحصیلی براساس خودنظم‌جویی و هیجان‌های تحصیلی با نقش واسطه‌ای خودناتوان‌سازی تحصیلی: اثربخشی برنامۀ مستخرج از مدل بر فرسودگی تحصیلی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 369-387
فاطمه ساعتی معصومی؛ هوشنگ جدیدی؛ یحیی یاراحمدی؛ مریم اکبری

3.

حمایت اجتماعی ، رفتار اطلاع‏ یابی دانشجویان: نقش میانجی‏ درگیری تحصیلی

دوره 53، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 97-110
حسین تقوی؛ فرشید اختیاری

4.

دلبستگی به معلم و درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر

دوره 6، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 119-132

5.

نقش نیازهای اساسی روانشناختی در درگیری تحصیلی؛ با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 219-235


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب