1.

ادراکات اعتباری؛ گامی در جهت حل نزاع معرفتی کلیفورد و جیمز

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 324-305
محمد حسین داودی؛ نفیسه ساطع؛ علی رضا دارابی

2.

بررسی تحویل اصالت و اعتباریت به صدق و عدم صدق بر واقع

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 53-67
سید محمد حسن طباطبایی

3.

تبیین اصالت وجود از نظر ملاصدرا با توجه به تفاسیر آن

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 102-83
مجتبی شیخ؛ محمد محمدرضایی؛ یحیی کبیر

4.

تقریری نو از مسئله شرّ براساس نظریّه ادراکات اعتباری علّامه طباطبایی

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 137-157
سید مرتضی حسینی؛ حسین هوشنگی

5.

رئالیسم و معیارهای آن

دوره 7، شماره 6، مرداد 1389، صفحه 187-212
رضا صادقی

6.

سازه گرایی واقع گرایانه: بازسازی سازه گرایی شخصی جرج کلی

دوره 34، شماره 1، تیر 1383
خسرو باقری

7.

ماهیت توریه و بازخوانی نقش آن در جواز و عدم جواز

دوره 17، شماره 4، دی 1400، صفحه 1319-1346
مسعوده فاضل یگانه؛ فرانک بهمنی

8.

معناشناسی «لِسَانَ صِدْقٍ» در قرآن کریم

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 398-383
فرهاد زینلی بهزادان

9.

معناشناسی واژۀ عدل در قرآن کریم بر مبنای روش ایزوتسو

دوره 48، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-23
سید محمد هاشم پور مولا؛ مرجان غلامی؛ راضیه بن زاده

10.

نسبت رفتارگرایی معرفت‌شناختی با نفی پلورالیسم معرفتی در نگاه دیویدسون

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 105-124
سعیده کوکب

11.

نظریة مطابقت در صدق و پارادکس دروغگو

دوره 37، شماره 2، تیر 1383
رضا رسولی شربیانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب