1.

بازنمایی بحران سوریه در رسانههای پاکستان برای پیشبرد سیاست دولت

دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 961-937
علیرضا خسروی؛ محمد حسین حسینی

2.

بررسی نقش کردها و القاعده بر بحران سوریه از منظر ساختار-کارگزار

دوره 55، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 241-256
امید جعفری زاده؛ فرهاد حمزه؛ علی آذری

3.

تحلیل ائتلاف ایران و روسیه در پرتو بحران سوریه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 153-170
سیدشمس ادین صادقی؛ سمیرا مرادی

4.

راهبرد روسیه در بحران سوریه (2014- 2011)

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 309-324
رضا سیمبر؛ علی اصغر ستوده؛ علی اسمعیلی

5.

روسیه و بازسازی موقعیت بین‌المللی در بحران سوریه

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 327-352
جهانگیر کرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب