1.

اثر سالیسیلیک ‌اسید بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی وتیورگرس تحت شرایط تنش کم‌آبی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 591-603
محمد صفری؛ مسعود ارغوانی؛ عزیزاله خیری

2.

اثر کودهای زیستی و اسید‌سالیسیلیک بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی اکلیل‌کوهی تحت رژیم‌های کم‌آبی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 475-491
حسین گرگینی شبانکاره؛ سارا خراسانی نژاد

3.

بررسی پاسخ خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه همیشه‌بهار به پیش‌تیمار بذری و محلول‌پاشی 24-اپی‌براسینولید

دوره 18، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 557-567
زهرا ساردویی کرا؛ وحید رضا صفاری؛ ایرج توسلیان

4.

بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مریم‌گلی کبیر تحت تنش شوری

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 431-440
بهاره کاشفی؛ محدثه قدس؛ محمد مقدم

5.

تغییر در الگوی گلدهی و تولید میوه کامکوات ناگامی با استفاده از پاکلوبوترازول

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 557-569
فریبرز زارع نهندی؛ نیلوفر محمدی سیلابی

6.

مطالعه تأثیر اسید فنیل‌ فتالامیک و تغذیه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه آلوی رقم ‘مراغه’

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 887-896
عبداله خدیوی خوب

7.

معرفی یک پروتکل کشت بافت برای گیاه لاله واژگون (Fritillaria raddeana) با استفاده از ریزنمونه‌های بذر و سوخ

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 891-901
سلاله صلاحی صدر؛ هدایت زکی زاده؛ محمدرضا نقوی؛ جمالعلی الفتی؛ کیان حضرتی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.