1.

بازگشت به دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی

دوره 25، شماره 25، فروردین 1384
رحمت الله صدیق سروستانی؛ غلامحیدر ابراهیمبای سلامی

2.

جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی ( ره) درباره ارکان دولت بر اندیشه "دولت مدرن"

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 271-282
مصطفی ملکوتیان؛ میثم طاهری بن چناری

3.

حکومتمندی مدرن در ایران عصر ناصری: ظهور جمعیت و فنون اداره آن

دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1013-989
علیرضا صدرا؛ قاسم نعمتی

4.

ریشه های شکل گیری ملت و تابعیت در روم باستان: از خانواده تا تابعیت، از شهروندی تا ملت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 343-360
اسدالله یاوری؛ زهرا اژئر

5.

گفتمان عقلی و نقلی مراجع و فقهای شیعه در دفاع از حکومت مشروطه در عصر غیبت

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 203-221
سیدمحمدرضا احمدی‌طباطبایی؛ وحید کرباسی

6.

ماکس وبر و احیای حاکمیت سیاسی در عصر سلطۀ عقلانیت ابزاری

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 191-210
عبدالرحمن عالم؛ مصطفی پنداشته پور

7.

ماهیت و مفهوم مشروطیت در مذاکرات نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 3-22
مرتضی منشادی

8.

مبانی جامعه‌شناختی و اقتضائات فرهنگی تکوین دولت در جامعة ‌ایرانی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 289-315
مهدی بالوی؛ مهناز بیات کمیتکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب