1.

ارزیابی امنیت آبی ایران در سطح استانی با استفاده از شاخص ترکیبی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 617-632
سینا سالمی سرمست؛ بنفشه زهرائی

2.

ارزیابی جامع کیفیت و بار آلودگی درمحیط‌های شهری با هدف دستیابی به توسعه پایدار با استفاده از ابزار CASBEE-City (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

دوره 48، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 101-123
آزاده زرع‌کار؛ اسماعیل صالحی؛ احمد نوحه گر؛ خسرو اشرفی

3.

تبیین رابطه بین توسعه مالی و کارایی سیاست پولی با استفاده از شاخص ترکیبی فازی

دوره 55، شماره 3، آذر 1399، صفحه 585-608
منصور خلیلی عراقی؛ سجادبرخورداری دورباش برخورداری دورباش؛ امین گلوانی

4.

تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ثبات مالی ایران در چارچوب ساخت شاخص ترکیبی

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 57-85
مجتبی سید حسین زاده یزدی؛ علیرضا عرفانی؛ مهدی قائمی اصل

5.

تحلیل روند تغییرات توسعه کشاورزی در بین استان‌ها

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 723-737
نگین فلاح حقیقی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ غلامحسین عبدالله‌زاده؛ زینب شریفی

6.

تحلیل فضایی سطوح توسعه‌یافتگی استان‌های ایران

دوره 55، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-15
نگین فلاح حقیقی؛ قاسم رمضان‌پور نرگسی؛ غلامحسین عبدالله‌زاده؛ زینب شریفی

7.

تدوین شاخص ترکیبی برای حمایت از سهام‌داران

دوره 29، شماره 4، 1401، صفحه 673-713
محسن فقیه؛ حسین فخاری

8.

سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه (مقایسه‌ی روش‌های تجمیع شاخص‌های ترکیبی)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 225-252
وحید شقاقی شهری

9.

شاخص ترکیبی برای خرید اظهارنظر حسابرس مبتنی بر فن تحلیل ممیزی

دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 1-31
اسماعیل امیری؛ حسین فخاری

10.

شناسایی عوامل تعیین‌کنندة فقر چندبعدی در مناطق روستایی ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 699-721
علی یوسفی؛ شکیبا مهدیان؛ سکینه خلج


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب