1.

امکان سنجی تولید بیوکمپوست از زباله‌های شهری بابل

دوره 31، شماره 38، دی 1384
محمد علی عبدلی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ صمد محمدی

2.

بررسی پدیدۀ جزیرۀ حرارتی و اثر آن بر تغییرپذیری روز به روز دمای تابستان شهر بابل

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 491-501
یدالله یوسفی؛ فاطمه کاردل؛ همت اله رورده؛ مولود محتسبی خلعتبری

3.

تحلیل فضایی فرم شهر بابل براساس تراکم ساختمانی

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 215-235
عامر نیک پور؛ فاطره رزقی؛ مصطفی صفایی رینه

4.

خویشکاری خدای نبوی بین¬النهرینی در فرمان کوروش

دوره 5، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 17-35
محسن ابوالقاسمی؛ مریم دارا

5.

شکل‌گیری جزیره حرارتی و اثر آن بر تغییرپذیری دما در شهر بابل

دوره 44، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 345-354
یداله یوسفی

6.

غذا به‌مثابه متن فرهنگی مردم‌نگاری فرهنگ بومی خوراک در شهرستان بابل

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 85-101
حسین میرزائی

7.

قراردادهای کارآموزی در بابل عهد هخامنشی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 33-48
حسین بادامچی

8.

مدل‌سازی موازنه مواد در سیستم پردازش پسماندهای شهری با استفاده از تابع انتقال فاکتور بازیابی (RFTF)-مطالعه موردی: کارخانه کمپوست بابل

دوره 48، شماره 3، آبان 1401، صفحه 301-322
غلامرضا نبی بیدهندی؛ امید حسن زاده مقیمی؛ امیر نبی بیدهندی؛ مریم ربیعی ابیانه

9.

نقش دولت در تحوّلات فضایی شهر بابل

دوره 36، شماره 2، آبان 1384
معصومه نصیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب