1.

آسیب‌شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست‌های کلی انتخابات

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1127-1148
هادی طحان‌نظیف؛ کمال کدخدامرادی

2.

ارائه چارچوبی برای کاربست خط‌مشی‌گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران

دوره 16، شماره 1، 1403، صفحه 80-113
محسن عین علی؛ سید عباس ابراهیمی؛ محسن فرهادی نژاد؛ حسن دانایی فرد

3.

ارائه مدل ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 74-108
مهدی زینالو؛ علیرضا علی احمدی؛ سعید نریمان

4.

بازخوانی اصل 52 قانون اساسی در پرتو قانون اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1404
امید شیرزاد

5.

بررسی جغرافیایی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی در ایران (با تأکید بر مجلس دهم)

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 291-313
کیومرث یزدان پناه درو؛ مجید غلامی؛ زهره فریدونیان؛ مهتاب جعفری

6.

بررسی روند مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی (دوره‌های 8، 9 و 10) (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 287-307
کیومرث یزدان‌پناه درو؛ ندا عسگری

7.

بررسی عوامل تعیین‌کنندۀ اندازۀ پارلمان در تعادل کارایی و نمایندگی ‏‏(مطالعۀ تطبیقی)‏

دوره 14، شماره 1، تیر 1402، صفحه 491-512
فردین مرادخانی؛ یونس فتحی؛ داود کاظمی

8.

تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 507-523
سید محمد هادی راجی؛ محمدامین ابریشمی‌راد

9.

تحلیلی بر چگونگی پراکندگی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در ایران

دوره 47، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-20
زهرا پیشگاهی فرد؛ سید محمد حسینی؛ سید علی حسینی

10.

تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 389-408
محمد مظهری؛ مرتضی قاسم آبادی؛ علی رضا ناصری

11.

رویکردهای توسعه در شعارهای تبلیغاتی هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران

دوره 18، شماره 38، شهریور 1390، صفحه 167-192
مهدی طالب؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقی

12.

زنان ایرانی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نظریۀ گزینش سیاسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 93-110
محمدرحیم عیوضی؛ زهره همتی

13.

عملکرد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی دورۀ سوم و چهارم (1367 تا 1375)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 133-149
نورالدین نعمتی

14.

مطالعة تطبیقی حضور زن در قوة مقننه: تحولات قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 575-594
حسین مسعودنیا؛ مینا نظری؛ نجات محمدی فر

15.

نقش تبلیغات سیاسی در رفتار انتخاباتی ساکنان تهران

دوره 8، شماره 8، دی 1375
تقی آزاد ارمکی

16.

نقش و عملکرد نمایندگان زن در دوره‏ های اول و دوم مجلس شورای اسلامی

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 429-442
نورالدین نعمتی؛ سمانه اسفندیاری

17.

واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 573-595
بیژن عباسی؛ سید مجتبی حسینی الموسویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب