1.

«بررسی مقاومت سیاهان آمریکا علیه گفتمان مسلط در رمان آبی‌ترین چشم موریسون» (از دیدگاه نوتاریخی‌باوری و مادی‌گرایی فرهنگی)

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 61-75
سجاد قیطاسی؛ علی حسن سهراب نژاد

2.

پژوهشی در بنیان‌های فلسفی مفهوم هژمونی: لاکلاو، دریدا و امکانی‌بودن صورت‌بندی‌های گفتمانی

دوره 16، شماره 1، تیر 1397، صفحه 1-16
علی بندرریگی‌زاده؛ جهانگیر جهانگیری

3.

تحلیل سیاست خارجی روسیه در قفقاز جنوبی بر پایۀ‌ ژنوژئوپلیتیک

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 645-664
الهه کولایی؛ میثم هادی پور

4.

تحلیل گفتمان انتقادی و کاربرد آن در پژوهشهای علم اطلاعرسانی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 5-26
مهدی شقاقی؛ غلامرضا فدائی

5.

تحول در راهبرد ایالات متحده در موازنه‌گری از راه دور و رقابت‌های منطقه‌ای ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس، 2021-2001

دوره 53، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 424-399
ناصر هادیان جزمی؛ عیسی عادلی

6.

تصاعد بحران امنیتی در دوران عملیات پیشدستانه در عراق

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
حسین خلیلی

7.

تفکرات پسااستعماری در اشعار محمد فیتوری و لنگستون هیوز

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 317-342
امیر مقدم متقی؛ مولود خوانچه زرد؛ مسعود باوان پوری

8.

رقابت قدرت‌های بزرگ و تداوم دشمنی در روابط ایران و ‌‌امریکا

دوره 51، شماره 3، آذر 1400، صفحه 837-813
سعیده لطفیان؛ مهدی فقیه

9.

زنان و سریال‌های تلویزیونی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1385
تقی آزاد ارمکی؛ جمال محمدی

10.

سوژه و قدرت: تحلیل چگونگی شکل گیری ذهنیت در مطالعات فرهنگی

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385
تقی آزاد ارمکی؛ محمد رضایی

11.

فیلم، معنا و تحول در فرهنگ سیاسی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 151-165
سید مجید حسینی

12.

مفهوم مقبولیت در «وجـدِ پنهان» به قلم سر دیوید هِر از نگرگاه نوتاریخ‌گرایانه میشل فوکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402
سعید اسدی؛ نرجس توحیدی فر؛ حجت گودرزی

13.

نظریه ثبات هژمونیک و بحران در نظام اقتصاد جهانی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 143-160
احمد ساعی؛ قاسم ترابی

14.

نظریه گفتمان لاکلا و موفه ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده های سیاسی

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
محمدسالار کسرایی؛ علی پوزش شیرازیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب