1.

ارزشیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته‌ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه

دوره 42، شماره 1، آبان 1390، صفحه 79-91
امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده؛ لیلا بنی عامریان

2.

باز مهندسی اعتبار افزایی مدل های سازگار مدیریت تلفیقی تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در ایران

دوره 18، شماره 2، تیر 1384
حسین شیرزاد

3.

بررسی پی‌آمدها، موانع و امکان‌سنجی خصوصی‌سازی ترویج کشاورزی در استان اصفهان از دیدگاه کارشناسان

2-40، شماره 3، آذر 1388
غلامرضا دین پناه؛ سیداحمد خاتون آبادی؛ جمشید اسکندری

4.

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش‌رایانه‌ای کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 625-636

5.

تأثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر انگیختگی و قصد آیندۀ مصرف‌کننده در تبلیغات

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 247-262
محسن بهنام؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی

6.

ترویج و توسعه کشاورزی در ایران

دوره 1، شماره 21، مهر 1382
محمد عبداللهی

7.

تعیین عوامل مؤثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی

2-41، شماره 1، خرداد 1389
حسین یادآور؛ یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی؛ ایرج صالح

8.

جایگاه و کارکرد کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 841-864
فریبا نواب دانشمند؛ سید محمد هاشمی؛ امیر حسین رنجبریان

9.

چالش‌های نظام ترویج کشاورزی در سازگاری با تغییر اقلیم: دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان فارس

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 453-466
مرضیه کشاورز؛ معصومه مویدی

10.

سنجش نگرش کشاورزان زعفرانکار نسبت به تولید و توسعه کشت زعفران و بررسی مسائل و مشکلات آنان (مطالعه موردی شهرستان گناباد)

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
حسن صدیقی؛ امیر احمدپور کاخک

11.

شیوه‌‌های احیا، ترویج و ارتقای ورزش‌ها و بازی‌های بومی و محلی در کشور

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 493-509
افشار هنرور؛ فرزاد غفوری؛ احسان ططری حسن گاویار؛ حجت‌اله لطیفی

12.

صلاحیت های مورد نیاز مروجین امور دام

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382
علی اسدی؛ سید سعادت موسوی؛ حشمت الله سعدی؛ سید احمدرضا پیش بین

13.

طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ترویج و آموزش کشاورزی ایران

دوره 39، شماره 1، بهمن 1387
جعفر یعقوبی؛ ایرج ملک محمدی؛ هوشنگ ایروانی؛ محمد عطاران

14.

فصلنامه علمی تخصصی ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی دوره اول شماره اول

دوره 1، شماره 1، دی 1398، صفحه 1-34

15.

فصلنامه علمی تخصصی ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی دوره اول شماره دوم

دوره 1، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-40

16.

نقش استفاده از انرژی خورشیدی در حفظ و احیای مراتع در مناطق خشک

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 13-22
سیدجمال فرج ا... حسینی؛ زهرا سلطانی؛ فرشته غیاثوند غیاثیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب