1.

بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 525-554
علیرضا انتظاری نجف‌آبادی؛ روح الله مرتضایی

2.

بررسی فقهی قاعدۀ ارشاد جاهل

دوره 13، شماره 3، مهر 1396، صفحه 485-521
عبدالله امیدی فرد؛ مرضیه پیله ور

3.

پژوهشی پیرامون قاعدۀ عدل و انصاف

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 105-118
علی مظهر قراملکی؛ علی دادخواه

4.

تحلیل جایگاه اراده‌گرایی دولتی و اراده‌گرایی شرعی؛ تأملی در مبنای اعتبار قاعدۀ حقوقی در نظام حقوق خانوادۀ ایران

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 255-274
مصطفی شکاریان؛ مرتضی طبیبی جبلی؛ مهدی شهابی

5.

تمامیت قاعده فقهی استیمان

دوره 36، شماره 5، اسفند 1382
علی علی آبادی

6.

جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیست‌محیطی و بازشناسی آنها از قواعد بین‌المللی

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1433-1453
صادق جعفرزاده درابی؛ ابراهیم بیگ زاده؛ میر شهبیز شافع

7.

‏ در معنی «داد» ‏‏ جست‌وجو برای یافتن واژه‌ای معادل «قانون» در متون ‏ایران باستان

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 649-671
سعید باقری

8.

رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 69-81
سید محمد حیدری خورمیزی

9.

طرح قاعدۀ مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 379-397
علیرضا یزدانیان

10.

قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377

دوره 1، شماره 3، دی 1384
دکتر سید علی محمد یثربی

11.

گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 471-489
سید محمد طباطبائی نژاد

12.

مطالعه تطبیقی اصل قانونمندی حقوق جنایی و قاعده‌های آن در ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 73-90
مهرداد رایجیان اصلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب