1.

«از پروتستانتیسم مسیحی تا پروتستانتیسم اسلامی» تأملی نقادانه بر برداشت‌های روشنفکرانه

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1143-1166
سید مهدی ساداتی نژاد؛ نگین نوریان دهکردی

2.

تأملی فلسفی دربارﮤ جبر ‌مجرد

دوره 20، شماره 1، تیر 1401، صفحه 189-204
سعید یوسفی؛ سجاد محمود رباطی

3.

رابطه زبان و واقعیت از منظر وینگنشتاین متأخر با توجه به تفسیر ایلهام دیلمن

دوره 21، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 121-145
مهدی حسین زاده یزدی

4.

رابطۀ ایمان و عمل از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم

دوره 18، شماره 2، تیر 1400، صفحه 201-220
محمد علی عبداللهی؛ معصومه طاهری سودجانی

5.

متدولوژی ویتگنشتاین در خصلت غیر شناختی زبان دینی

دوره 15، شماره 4، دی 1397، صفحه 771-792
سیده معصومه علیزاده؛ محمد رسول آهنگران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب