1.

بررسی تطبیقی پوشش زنان تصویر شده در شاهنامۀ بایسنقری و شاه طهماسبی

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 531-551
مریم انصاری یکتا؛ رضوان احمدی پیام

2.

سیر تطوّر جاذبه‌های بصری «ی معکوس» در کتیبه‌های ثلث از عصر مغول تا صفویه

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 79-92
شهاب شهیدانی

3.

شدود سه‌گانه در آثار مراغی و فرزندش عبدالعزیز

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 49-58
سید حسین میثمی

4.

مطالعۀ تطبیقی و جامعه‌شناختی دو نگاره از کتاب جامع التواریخ رشیدی و ظفرنامۀ تیموری

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 15-25
الهه السادات بزرگی؛ زهرا رهبرنیا

5.

مقایسۀ تطبیقی جایگاه زنان در مجالس موسیقی دورۀ تیموری و صفویه بر اساس نگاره‌های برجای مانده

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 437-462
حبیب شهبازی شیران؛ سید مهدی حسینی نیا؛ اسماعیل معروفی اقدم؛ زهرا نصراللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب