1.

بررسی رابطۀ سرمایۀ انسانی اعضای هیأت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 357-371
عباس فخرانی؛ داریوش مالک پور

2.

بررسی میزان خوداستنادی استادان تربیت بدنی در نشریه‌های «المپیک» و «حرکت» طی سال‌های 1382 تا 1388

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 207-219
مسلم شریفی؛ شادمهر میردار؛ ایمان قنبری؛ امیر تقی پور اسرمی

3.

بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران طی سال‌های 1383 تا نیمۀ اول 1389

دوره 7، شماره 4، مهر 1394، صفحه 487-500
سیدنصراله سجادی؛ نرگس آشوری؛ مینا بشارتی؛ مریم رضوانفر

4.

بررسی و مقایسه آمادگی قلبی – عروقی و استرس فیزیولوژیک دو گروه فعال و غیر فعال اعضای هیات علمی دانشگاه یزد( سنین 50-30)

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384
حسین اکبرزاده؛ دکتر فرزاد ناظم

5.

تاثیر موافق و مخالف بودن جنسیت در ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیات علمی

دوره 33، شماره 1، تیر 1382
محمد رضا آْهنچیان

6.

رابطة بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 153-168
رقیه فخرپور؛ یوسف یاوری؛ علی محمد امیرتاش؛ فریدون تندنویس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب