1.

ارزیابی آسیب‌پذیری معیشتی کشاورزان در برابر سیل (موردمطالعه: استان لرستان)

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 406-421
سمیرا احمدی؛ رضوان قنبری موحد؛ مهدی رحیمیان

2.

ارزیابی اثر پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی بر کاهش افت تراز آب زیرزمینی با روش پویایی سیستم‌ها

دوره 53، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2565-2582
حامد مازندرانی زاده؛ سیده مرضیه حسینی

3.

بهره‌برداری از مراتع و لزوم متنوع‌سازی معیشت خانوارهای روستایی مطالعة موردی: شهرستان ماهنشان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 343-368
کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی

4.

خودمانی‌سازی بازار؛ تهیدستان و سیاست معاش

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-56
تقی آزاد ارمکی؛ علیرضا صادقی

5.

دیدگاه بهره‌برداران در مورد تأثیر طرح‌های مرتع‌داری بر متنوع‌‌‌‌‌‌سازی راهبردهای معیشت خانوارهای روستایی در شهرستان ماهنشان

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 807-829
کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ محمد بادسار

6.

زیستگاه‌های کوچ‌نشینی کهگیلویه در دوران اسلامی (مطالعه موردی محوطه دلی یاسیر)

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 157-177
حسین سپیدنامه؛ احمد صالحی کاخکی

7.

طراحی الگوی معیشت زیست‌بوم پایدار در روستای هجیج با استفاده از نظریه بنیانی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 6-25
شهرزاد بارانی؛ امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپ زن

8.

میزان اثرگذاری پروژه های آبخیزداری بر زندگی جوامع محلی به روش تحلیل عاملی (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز حسن ابدال- شهرستان زنجان)

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 633-647
محسن ملکی؛ حبیب حسنی؛ معصومه سادات حسینی نسب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب