1.

اثر آموزش ذهن آگاهی بر عواطف مثبت و منفی و پیچیدگی عاطفی: بررسی تغییرات در طول زمان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 39-58
رﺿا ﻋﺰﯾﺰی؛ مجید یوسفی افراشته؛ ذکراله مروتی؛ طاهره الهی

2.

اثربخشی یک دوره تمرین ذهن آگاهی- tDCS بر بازداری شناختی، خود نظم جویی هیجان و خود شفقت ورزی فوتبالیست‌های حرفه‌ای

دوره 1403، فروردین، فروردین 1403
محبوبه غیور نجف آبادی؛ غزل خانجانی؛ حسن غرایاق زندی؛ زهرا طاهری فر

3.

تأثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین

دوره 6، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 39-60

4.

تاثیر ذهن‌آگاهی و مدیریت خشم بر خشم، اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان آزاررسان پسر دوره متوسطه اول

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 101-120
الهه سرآبادانی؛ ذکراله مروتی؛ مجید یوسفی افراشته

5.

تاثیز تمرین ذهن آگاهی بر توجه و زمان واکنش دونده های سرعت نیمه ماهر

دوره 1403، فروردین، فروردین 1403
مهدی شهبازی؛ فائزه آشورپور؛ الهام حاتمی شاه میر

6.

تعیین سهم ذهن آگاهی و بهزیستی روانی در پیش‌بینی یادگیری خودتنظیم شده در دانشجویان

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 83-92
مریم سرشار؛ فرحناز کیان ارثی

7.

شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی (مورد مطالعه: کارآفرینان استان تهران و البرز)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 221-240
محمدرضا طالبی کوهستانی؛ سید مهدی الوانی؛ سید محتبی محمودزاده؛ محمد عطایی

8.

مدل یابی ارتباط ساختاری خودشفقت ورزی و پاسخ‌های هیجانی منفی به شکست در رزمی‌کاران: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 415-431
محمود محبی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمدعلی بشارت؛ محبوبه غیور نجف آبادی

9.

مقایسه اثربخشی دو روش نوروفیدبک و ذهن آگاهی بر توجه و عملکرد در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در ورزشکاران نیمه ماهر

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 199-210

10.

نقش واسطه ای شفقت خود در رابطه بین ذهن آگاهی و خستگی ناشی از شفقت در درمانگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403
.سیده زهرا عمادی؛ بتول زارع؛ سید محمد مهدی عمادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب