1.

اثر سه ماه تمرین هوازی غیرنظارت‌شده و رژیم غذایی کم‌کالری بر شاخص‌های هورمونی، متابولیکی و آنتروپومتریکی زنان نابارور دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 119-136
زهرا مصدق نیشابوری؛ فرهاد رحمانی نیا؛ اشرف معینی؛ آزاده متقی

2.

اثر طب سوزنی همراه با رژیم غذایی و ورزش بر تغییر جرم بدن و چربی موضعی زنان

دوره 24، شماره 24، تیر 1384
دکتر مریم نورشاهی؛ دکتر حجت الله نیکبخت؛ دکتر علی دلاور؛ دکتر محمد علی حیدرنیا

3.

بازسازی رژیم غذایی محوطة باستانی گوهر تپة مازندران بر اساس آنالیز ایزوتوپی نمونه‌های دندانی به دست آمده از آن محوطه

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-14
فهیمه شیخ شعاعی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ حامد وحدتی نسب

4.

بررسی رژیم غذایی توتیای دریایی گونة Echinometra mathaei در مناطق بین جزر و مدی سواحل چابهار

دوره 68، شماره 2، تیر 1394، صفحه 255-266
آرش شکوری؛ سینا معنوی شاد

5.

بررسی عادات و ارجحیت غذایی گونة ماهی غیربومی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) در رودخانة پارک ملی گلستان

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 173-184
اصغر عبدلی؛ جواد میردار

6.

بررسی و مقایسه آثار کاهش وزن به دو روش آبزدایی و رژیم غذایی بر منتخبی از آمادگی های جسمانی و حرکتی کشتی گیران نخبه اوزان 65 تا 85 کیلوگرم

دوره 16، شماره 16، تیر 1382
جواد محمد خانی؛ حمید خداداد

7.

تحلیلی بر روش های کلاسیک تعیین رژیم غذایی در مهره‌داران

دوره 10، شماره 1، آبان 1394، صفحه 39-47
صیاد شیخی ئیلانلو؛ حمیدرضا رضایی

8.

روش‌های بارکدگذاری DNA در تعیین رژیم غذایی مهره داران، چالش‌ها و محدودیت‌ها

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 36-42
صیاد شیخی ئیلانلو؛ حمید رضا رضایی؛ صالح محمودی

9.

روند رشد و رژیم غذایی بچه ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca) در استخرهای خاکی

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 131-139
شاهپور غلامی؛ بهرام فلاحتکار؛ ایرج عفت پناه؛ بهمن مکنت خواه

10.

مطالعه جوجه‌آوری لیکو (Turdoides caudatus) در سیستان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-7
سعید محمدی؛ مرضیه سرابندی؛ مریم خمود؛ سمیرا سرباز

11.

ویتامین نور

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 64-66
سید محمد حسینی‏‌نژادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب