1.

ترجمة فعلهای مضارع در قرآن

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383
سید بابک فرزانه

2.

حذف فعل بدون مرجع زبانی (از اِضمار تا مجوزدهی غیرمستقیم)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 193-217
انیس وحید؛ فریده حق بین

3.

شرح حال ابن هانیء شاعر شیعی اندلسی (362-320 ه.ق )

دوره 157، شماره 0، بهار 1380
دکتر علیرضا محمدرضایی

4.

مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه ‌و حقوق مدنی ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1387
حمید ابهری علی آباد؛ عبدالله رضیان

5.

مقایسه و تطبیق ساختارهای گرامری در ترجمه های روسی قرآن بر مبنای آیه هایی از سوره های قرآن کریم

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-18
شکوه قریشی؛ علیرضا ولیپور

6.

مقدمه ای بر سیره درتاریخ

دوره 157، شماره 0، بهار 1380
هادی دوست محمدی

7.

مقدمه ای بر سیره در تاریخ

159-158، شماره 0، تابستان 1380
هادی دوست محمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.