1.

ارزیابی فرآیندهای واژی در گونه زبان زندان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 123-138
آمنه مسن آبادی؛ بهزاد رهبر؛ محمدرضا اروجی

2.

بررسی فقهی مسئولیت هزینه‌های زندانی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 125-148
عباس کلانتری؛ مرتضی مطهری فرد

3.

بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم

دوره 37، شماره 2، تیر 1386
دکتر سهراب مروتی؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ سهراب مروتی

4.

پیامدهای زندانی‌شدن بر خانوادة زندانیان

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 517-550
عمادالدین باقی؛ میرطاهر موسوی

5.

تبیین گفتمان سوژه و قدرت درتاملات فوکو و آثار تجسمی هالی با تاکید بر مفهوم زندان

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 5-10
مهدی حامدی؛ فاطمه رضوی

6.

تحلیل جامعه‌شناختی روایت زنان از زندان، پس از آزادی

دوره 12، شماره 3، مهر 1393، صفحه 345-362
سهیلا صادقی فسایی؛ زهرا میرحسینی

7.

تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-18
حمید مسجد سرایی؛ عبدالرضا اسکندری

8.

جمال یوسف در آینه خیال صائب

دوره 160، شماره 0، دی 1380
دکتر منوچهر اکبری

9.

چالش‌هایِ فرارویِ نظامِ نیمه‌آزادی در ایران

دوره 51، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 150-127
بابک پورقهرمانی؛ پریوش کرمانیان

10.

درنگی در روایی «حبس انفرادی»

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 429-452
حمید مسجدسرایی؛ محمدحسن نجاری

11.

زندانیان و مسأله مشارکت نتایج یک تحقیق

9و10، شماره 0، دی 1376
غلامعباس توسلی

12.

زندان در سرزمینی بر فراز تپه: ملکوم اکس و قدرت دانش

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 41-57
زهرا جان نثاری لادانی؛ سید محمد مرندی

13.

زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 53-66
سیدمحمدرضا آیتی؛ عبدالجبار زرگوش نسب

14.

موارد زندان در اسلام

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 185-199
علی سعیدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب