1.

تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 46، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 321-344
خدیجه مرادی

2.

جایگاه عدالت شاهد و راه‌های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل

دوره 8، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 161-183
اسماء هلیسائی؛ سیداحمد میرحسینی؛ مجتبی الهیان

3.

خسارت مشترک دریایی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387
محمد ابوعطا

4.

دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 623-642
مجید غمامی؛ حسین خدادادی

5.

رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384
علیرضا اقبالی؛ ریحانه گسکری؛ احمد رستمی

6.

سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف‌پذیری در قراردادهای حفاری روزانه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-129
فریده شعبانی جهرمی؛ فرید شعبانی جهرمی

7.

ضمان عاقله از دو منظر توجیهی و انتقادی

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382
محمد علی حسینی منش


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.