1.

ارزیابی پیشران‌های تأثیرگذار بر تحقق مدیریت سیستمی گردشگری با تأکید بر رویکرد حکمروایی خوب ، مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 17-32
ناصر رسال ور؛ علی پناهی؛ رضا ولی زاد

2.

ارزیابی فضایی اثرات توسعه گردشگری بر کیفیت زندگی شهروندان در کلان‌شهر تبریز

دوره 10، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 19-35
محمدحسین حضرتی؛ حسن احمدزاده؛ علی پناهی

3.

ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های تاب‌آوری کلان‌شهر تبریز

دوره 18، شماره 3، مهر 1392، صفحه 33-42
محمدرضا فرزاد بهتاش؛ محمدعلی کی نژاد؛ محمدتقی پیربابایی؛ علی عسگری

4.

ارزیابی وضعیت زیست‌پذیری کلان‌شهرها بر اساس ادبیات جهانی زیست‌پذیری مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403
برهان ویسی ناب؛ فریدون بابایی اقدم

5.

بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 645-659
داریوش ظفری؛ میر ستار صدر موسوی؛ محمدرضا پورمحمدی

6.

تحلیل روابط ساختاری تصویر مقصد، وفاداری و رضایت گردشگران در کلانشهر تبریز

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 157-174
رحیم حیدری چیانه؛ مهدی احمدیان

7.

تحلیلی بر علل نزول جایگاه کلان‌شهر تبریز در نظام شهری ایران و پیش‌بینی جمعیت و جایگاه آن تا افق 1410

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 83-114
رسول قربانی؛ هوشمند علیزاده؛ سونیا کرمی

8.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مرتبط با بعد اقتصادی زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 127-149
برهان ویسی‌‌ناب؛ فریدون بابایی اقدم؛ رسول قربانی

9.

گردشگری خلاق، ابزاری برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 753-768
محمدحسن زال؛ فرشته دوستی؛ مهدی رمضان‌زاده لسبوئی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب