1.

برابری جنسیتی و باروری در ایران

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 245-262
زهرا افشاری

2.

بررسی روابط متقابل خدمات اکوسیستم و حفظ تنوع زیستی با برابری جنسیتی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 22-31
فاطمه صفوی؛ شقایق ذوالقدری؛ نگار عبدالحسینی؛ فاطمه تیموری

3.

بررسی عوامل مؤثر بر قتل با تأکید بر متغیرهای اقتصادی و برابری جنسیتی

دوره 59، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 53-80
مرضیه شاکری حسین آباد؛ زهرا نصراللهی

4.

تأثیر برابری جنسیتی درون خانواده بر قصد فرزندآوری زنان نقاط شهری استان بوشهر

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 151-172
احمد دراهکی؛ رضا نوبخت

5.

تحلیلی انتقادی بر نظریه‌های برابری جنسیتی در ورزش و چالش‌های موجود

دوره 27، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 111-131
آسو جواهری؛ حسین راغفر؛ یوسف اباذری

6.

تعهد دولت‌ها بر ایجاد برابری جنسیتی در آموزش

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1401-1421
مریم سید حاتمی؛ نسرین مصفا

7.

سازوکارهای بین‌المللی احراز مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال تبعیض جنسیتی در آموزش

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1185-1203
مریم سید حاتمی؛ نسرین مصفا

8.

علل افزایش سن ازدواج دختران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 7-34
کرم حبیب‌پور گتابی؛ غلامرضا غفاری

9.

فراتحلیل پژوهش های انجام شده درباره «نابرابری جنسیتی»

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 125-142
عبدالحسین کلانتری؛ فاطمه فقیه ایمانی

10.

فرایندپژوهی تکوین رشتۀ مطالعات زنان معطوف به تغییرات پارادایمی جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشگا‌ه‌های امریکا)

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 525-549
فاطمه قاسمپور؛ زهره نصرت خوارزمی

11.

کنش فرهنگی زنان پس ‌از انقلاب اسلامی: تحلیل گفتمان مطالبات فمینیسم اسلامی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 931-966
زهره نصرت خوارزمی؛ فاطمه قاسمپور؛ حنانه نصرت خوارزمی

12.

ماهیت نامتجانس بهبود موقعیت زنان در ایران

دوره 3، شماره 2، مرداد 1384
حسین محمودیان

13.

مطالعۀ تأثیر تحولات جمعیتی بر برابری جنسیتی در ایران (با تأکید بر ترکیب جمعیت)

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 383-401
توکل آقایاری هیر؛ فاطمه گلابی؛ مهدی شفیعی زازلی

14.

نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی

دوره 4، 1-2، شهریور 1385
الهه کولایی؛ محمد حسین حافظیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب