1.

برابری جنسیتی و باروری در ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 245-262
زهرا افشاری

2.

تأثیر برابری جنسیتی درون خانواده بر قصد فرزندآوری زنان نقاط شهری استان بوشهر

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 151-172
احمد دراهکی؛ رضا نوبخت

3.

تحلیلی انتقادی بر نظریه‌های برابری جنسیتی در ورزش و چالش‌های موجود

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 111-131
آسو جواهری؛ حسین راغفر؛ یوسف اباذری

4.

تعهد دولت‌ها بر ایجاد برابری جنسیتی در آموزش

دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1401-1421
مریم سید حاتمی؛ نسرین مصفا

5.

علل افزایش سن ازدواج دختران

دوره 9، شماره 1، بهار 1390، صفحه 7-34
کرم حبیب‌پور گتابی؛ غلامرضا غفاری

6.

فراتحلیل پژوهش های انجام شده درباره «نابرابری جنسیتی»

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 125-142
عبدالحسین کلانتری؛ فاطمه فقیه ایمانی

7.

فرایندپژوهی تکوین رشتۀ مطالعات زنان معطوف به تغییرات پارادایمی جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشگا‌ه‌های امریکا)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 525-549
فاطمه قاسمپور؛ زهره نصرت خوارزمی

8.

کنش فرهنگی زنان پس ‌از انقلاب اسلامی: تحلیل گفتمان مطالبات فمینیسم اسلامی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 931-966
زهره نصرت خوارزمی؛ فاطمه قاسمپور؛ حنانه نصرت خوارزمی

9.

ماهیت نامتجانس بهبود موقعیت زنان در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384
حسین محمودیان

10.

مطالعۀ تأثیر تحولات جمعیتی بر برابری جنسیتی در ایران (با تأکید بر ترکیب جمعیت)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 383-401
توکل آقایاری هیر؛ فاطمه گلابی؛ مهدی شفیعی زازلی

11.

نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی

دوره 4، 1-2، تابستان 1385
الهه کولایی؛ محمد حسین حافظیانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.