1.

اثر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر محتوای کلروفیل، کمیت و کیفیت علوفه تاج خروس تحت تنش کم آبیاری

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 67-84
سمیه کرمی؛ هاشم هادی؛ مهدی تاجبخش شیشوان؛ سید علی محمد مدرس ثانوی

2.

اثر سن و قسمت های مختلف بدن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی چرم شترمرغ

دوره 18، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 625-633
مهناز صالحی؛ علی مقصودی

3.

اثر فواصل مختلف آبیاری بر صفات کمی وکیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ای

1-37، شماره 2، بهار 1385
جعفر نباتی؛ پرویز رضوانی مقدم

4.

ارزیابی ترکیبات شیمیاییکاه گندم‹خراسان›و مقایسه این ترکیبات در اجزای اصلی ساقه

دوره 56، شماره 3، زمستان 1382
احمد رضا سرائیان؛ علی نقی کریمی؛ احمد جهان لتیباری

5.

بررسی اثر سن و رویشگاه بر روی خواص چوب صنوبر دلتوئیدس از جنبه کاغذ سازی

دوره 56، شماره 2، پاییز 1382
سعید مهدوی؛ مهدی فائزی پور؛ حسین رسالتی؛ حسین فامیلیان

6.

تأثیر کاربرد نیتروژن و الگوی کاشت جو و باقلا بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 291-298
علی نخ زری مقدم؛ غلامعلی نورا؛ علی راحمی کاریزکی

7.

تأثیر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت رقم MV500 در کشت دوم

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 173-182
نرگس دولتمند شهری؛ ایرج طهماسبی

8.

قابلیت‌های تولید نانوساختار سیلیسی از کلش برنج

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 243-252
امیرفرهنگ سروش؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ سید رحمان جعفری پطرودی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.