1.

ارتباط فرهنگ فقر و آسیب‌گرایی زنان حاشیه‌نشین شهری (مورد مطالعه: منطقۀ دیزج شهر همدان)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 209-232
موسی عنبری؛ سارا بقایی

2.

بررسی عوامل موثربرکیفیت زندگی ساکنان مناطق غیررسمی (مطالعه موردی: محلۀ حصار همدان)

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-32
کرامت اله زیاری؛ حسین رفیعی مهر

3.

پیدایش، تکامل فیزیکی و وضعیّت اجتماعی ـ اقتصادی حاشیه نشینی (مطالعة موردی: محلّة عین 2 اهواز)

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384
دکتر مهدی قرخلو؛ عبدالنبی شریفی

4.

تاثیر کتابخانه های عمومی در گسترش فرهنگ مطالعه

دوره 32، شماره 34، بهار 1379
دکتر قاسم صافی

5.

توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387
سید محمود میر خلیلی

6.

راهبردهای ارتقاء کیفیت محیطی سکونتگاه های غیررسمی بر مبنای نظرات ساکنین، نمونه مطالعه: محله حصار در شهر همدان

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-96
حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.