1.

بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 370-353
معصومه سادات فرحی؛ عبدالله امیدی فرد؛ محمدعلی راغبی

2.

بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 601-624
سید احمد میرحسینی؛ سیده فاطمه میر حسینی

3.

بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 301-310
جواد سرخوش؛ مریم عطائی

4.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل سلطه و انتظارات زوج از زوجه شاغل در مساله تمکین وخروج ازمنزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400
بهنام قنبرپور

5.

بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن

دوره 43، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 135-159
محمود قیوم زاده

6.

بررسی و تحلیل مفهوم فرزندآوری از دیدگاه امام محمد غزالی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 19-39
علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور

7.

تأملی در تأثیر قاعده نفی سبیل بر احکام خانواده

دوره 7، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 113-138
حافظه شایق؛ محمود حایری؛ علی تولایی

8.

ضرورت تغییر موادی از قانون مدنی

دوره 69، شماره 0، تابستان 1380
علی علی آبادی

9.

قلمرو احوال شخصیه

دوره 3، شماره 8، بهار 1384
دکتر علیرضا باریکلو

10.

مبانی فقهی الزام به فرزندآوری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 649-670
نسرین رهنما؛ عبدالله امیدی فرد

11.

معیار (( کفائت)) در نکاح

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382
علی اکبر ایزدی فرد

12.

نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق

دوره 50، شماره 1، بهار 1396، صفحه 147-167
حمیده عبداللهی علی بیگ؛ سیده ندا خاوران

13.

نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقۀ زوجه

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 295-316
اصغر زیرک باروقی؛ مرتضی حاجی‌پور

14.

ولایت در نکاح باکره ی رشیده

دوره 44، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 11-33
علی اکبر ایزدی فرد؛ سمیه کلیجی؛ حسین کاویارContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.