1.

آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 21-38
حسین اسکندری

2.

بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 55-72
مه زاد شیخ الاسلامی

3.

بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 319-335
علی مظهر قراملکی؛ بی بی صدیقه مکی

4.

بررسی پیوند تعلیق و شتاب روایت در رمان شازده احتجاب با نگاهی آسیب‌شناسانه به الگوی ژرار ژنت

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 115-132

5.

بررسی تحلیلی شخصیت‌پردازی و تعلیق در قصه‌های قرآن

دوره 3، شماره 2، آذر 1391، صفحه 25-34
مهدی پوررضاییان؛ حبیب¬الله آیت¬اللهی؛ حسین فرخی

6.

بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
علیرضا یزدانیان

7.

بررسی تطبیقی پرندگان و صور خیال مرتبط با آنان در منطق‌الطیر عطار و انجمن مرغان چاسر

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 191-208

8.

بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعۀ موردی: منازعۀ فلسطین ـ اسرائیل)

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 727-751
علی اردستانی؛ الهه کامجو

9.

بررسی و نقد مبانی معرفتی مکتب پدیدارشناسی با تأکید بر علم جغرافیا

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 471-492
محمود واثق؛ احد محمدی؛ جواد حشمتی

10.

تحلیل اصطلاح برات در متون دانش استیفا

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 187-205
محمد شادروی منش؛ نفیسه ایرانی

11.

حکومت در ادله یا حاکمیت دلیلی بر دلیل دیگر

دوره 69، شماره 0، تیر 1380
حسین گوگانی

12.

مرگ بعد از زندگی، زندگی بعد از مرگ

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 52-54
احمد یارایی

13.

مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 529-548
مرتضی شهبازی نیا؛ ابراهیم تقی زاده؛ مهدی رضایی امین

14.

معیارهای نقد، تصحیح، تحقیق و تعلیق حدیث از دیدگاه استاد علی‌اکبر غفاری(ره) با تأکید بر جامع‌المدارک

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 202-183
ام البنین موقر؛ محمد قاسمی؛ جواد علاء المحدثین؛ مهریار شبابی

15.

مقایسه روش تحلیل فلسفی استاد مطهری در اخلاق و روش پدیدار شناسی هوسرلی

دوره 36، شماره 4، دی 1382
حمید رضا آیت اللهی

16.

نقد تطبیقی «فضای تعلیق» در آثار آنتونن آرتو و سهراب سپهری

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 203-216
سارا طباطباییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب