1.

آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 21-38
حسین اسکندری

2.

بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 55-72
مه زاد شیخ الاسلامی

3.

بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 319-335
علی مظهر قراملکی؛ بی بی صدیقه مکی

4.

بررسی پیوند تعلیق و شتاب روایت در رمان شازده احتجاب با نگاهی آسیب‌شناسانه به الگوی ژرار ژنت

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 115-132
ناهید دهقانی؛ سعید حسامپور

5.

بررسی تحلیلی شخصیت‌پردازی و تعلیق در قصه‌های قرآن

دوره 3، شماره 2، مهر 1391، صفحه 25-34
مهدی پوررضاییان؛ حبیب¬الله آیت¬اللهی؛ حسین فرخی

6.

بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
علیرضا یزدانیان

7.

بررسی تطبیقی پرندگان و صور خیال مرتبط با آنان در منطق‌الطیر عطار و انجمن مرغان چاسر

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 191-208
پدرام لعل بخش

8.

بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعۀ موردی: منازعۀ فلسطین ـ اسرائیل)

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 727-751
علی اردستانی؛ الهه کامجو

9.

بررسی و نقد مبانی معرفتی مکتب پدیدارشناسی با تأکید بر علم جغرافیا

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 471-492
محمود واثق؛ احد محمدی؛ جواد حشمتی

10.

تحلیل اصطلاح برات در متون دانش استیفا

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 187-205
محمد شادروی منش؛ نفیسه ایرانی

11.

حکومت در ادله یا حاکمیت دلیلی بر دلیل دیگر

دوره 69، شماره 0، تیر 1380
حسین گوگانی

12.

لغو، تعلیق و خاتمه اقدامات یکجانبه دولت در پرتو حقوق بین‌الملل

دوره 53، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1025-1050
احمدرضا توحیدی؛ ریحانه زندی

13.

مرگ بعد از زندگی، زندگی بعد از مرگ

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 52-54
احمد یارایی

14.

مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 529-548
مرتضی شهبازی نیا؛ ابراهیم تقی زاده؛ مهدی رضایی امین

15.

معیارهای نقد، تصحیح، تحقیق و تعلیق حدیث از دیدگاه استاد علی‌اکبر غفاری(ره) با تأکید بر جامع‌المدارک

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 202-183
ام البنین موقر؛ محمد قاسمی؛ جواد علاء المحدثین؛ مهریار شبابی

16.

مقایسه روش تحلیل فلسفی استاد مطهری در اخلاق و روش پدیدار شناسی هوسرلی

دوره 36، شماره 4، دی 1382
حمید رضا آیت اللهی

17.

نقد تطبیقی «فضای تعلیق» در آثار آنتونن آرتو و سهراب سپهری

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 203-216
سارا طباطباییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب