1.

آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 21-38
حسین اسکندری

2.

بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا

دوره 17، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-72
مه زاد شیخ الاسلامی

3.

بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات

دوره 48، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 319-335
علی مظهر قراملکی؛ بی بی صدیقه مکی

4.

بررسی پیوند تعلیق و شتاب روایت در رمان شازده احتجاب با نگاهی آسیب‌شناسانه به الگوی ژرار ژنت

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 115-132

5.

بررسی تحلیلی شخصیت‌پردازی و تعلیق در قصه‌های قرآن

دوره 3، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 25-34
مهدی پوررضاییان؛ حبیب¬الله آیت¬اللهی؛ حسین فرخی

6.

بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه

دوره 40، شماره 101، بهار 1389
علیرضا یزدانیان

7.

بررسی تطبیقی پرندگان و صور خیال مرتبط با آنان در منطق‌الطیر عطار و انجمن مرغان چاسر

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 191-208

8.

بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعۀ موردی: منازعۀ فلسطین ـ اسرائیل)

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 727-751
علی اردستانی؛ الهه کامجو

9.

بررسی و نقد مبانی معرفتی مکتب پدیدارشناسی با تأکید بر علم جغرافیا

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 471-492
محمود واثق؛ احد محمدی؛ جواد حشمتی

10.

تحلیل اصطلاح برات در متون دانش استیفا

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 187-205
محمد شادروی منش؛ نفیسه ایرانی

11.

حکومت در ادله یا حاکمیت دلیلی بر دلیل دیگر

دوره 69، شماره 0، تابستان 1380
حسین گوگانی

12.

مرگ بعد از زندگی، زندگی بعد از مرگ

دوره 2، شماره 3، بهار 1400، صفحه 52-54
احمد یارایی

13.

مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 529-548
مرتضی شهبازی نیا؛ ابراهیم تقی زاده؛ مهدی رضایی امین

14.

مقایسه روش تحلیل فلسفی استاد مطهری در اخلاق و روش پدیدار شناسی هوسرلی

دوره 36، شماره 4، زمستان 1382
حمید رضا آیت اللهی

15.

نقد تطبیقی «فضای تعلیق» در آثار آنتونن آرتو و سهراب سپهری

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 203-216
سارا طباطباییContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.