1.

اجاره به شرط تملیک

دوره 38، شماره 1، بهار 1387
علی وفادار

2.

اجاره نامة زمین کشاورزی: تحلیل سه سند حقوقی از ایلام باستان به همراه ویرایش متن اکدی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 21-38
حسین بادامچی

3.

انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه

دوره 40، شماره 1، بهار 1389
علیرضا فصیحی زاده

4.

بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 239-259
سعید منصوری

5.

بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران

دوره 40، شماره 101، بهار 1389
محسن صفری؛ شهاب مشهدیان

6.

شرط رهن در عقد اجاره

دوره 67، شماره 0، تابستان 1379
علی اکبر ایزدی فر

7.

ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388
عباس محمدی

8.

مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-19
حمید ابهری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.