1.

آمیختگی اغراق با شگردهای بیانی در شعر فردوسی

159-158، شماره 0، تابستان 1380
دکتر یحیی طالبیان

2.

با چشمان شرمگین: تقابل اسارت با آزادی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 57-68
محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی

3.

بازتاب تجربیات شخصی ژید در آثارش

دوره 13، شماره 45، تابستان 1387
بهاره حاج عبدالله جواهری

4.

تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آسیب پذیری جوامع محلی در مقابل حملات گرگ در استان همدان

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 523-536
علیرضا محمدی؛ محمد کابلی؛ امیر علم بیگی؛ جوزه ویسنت لوپز بااو

5.

تحلیل تضاد کنشگران اجتماعی در عرصه‌های منابع طبیعی و تأثیرات آن بر جامعه روستایی (مورد مطالعه: شهرستان بروجن)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 635-648
مهدی قاسمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ عطااله ابراهیمی

6.

خنده در تئاتر

دوره 9، شماره 21، زمستان 1383
شهناز شاهین

7.

طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در «ادبیات مهاجرت» آلمان

دوره 15، شماره 60، زمستان 1389، صفحه 41-60
نرجس خدایی

8.

گفتاری درباره قصه و نمایش

دوره 9، شماره 0، تابستان 1380
فرشاد فرشته حکمت

9.

هگل ، وضع مجامع افلاطون و کانت مطالعه ای تطبیقی در باب دیالکتیک و فرایند خودآگاهی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384
دکتر محمد محمد رضایی؛ حسن مهرنیا


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.