1.

آمیختگی اغراق با شگردهای بیانی در شعر فردوسی

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر یحیی طالبیان

2.

با چشمان شرمگین: تقابل اسارت با آزادی

دوره 16، شماره 4، دی 1391، صفحه 57-68
محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی

3.

بازتاب تجربیات شخصی ژید در آثارش

دوره 13، شماره 45، شهریور 1387
بهاره حاج عبدالله جواهری

4.

بررسی نظریه‌‌ی آرایه‌ی ادبی ژان کوئن و تطبیق آن با زبان شعر کلاسیک فارسی

دوره 28، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 93-117
محمدرضا امینی

5.

تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آسیب پذیری جوامع محلی در مقابل حملات گرگ در استان همدان

دوره 71، شماره 4، دی 1397، صفحه 523-536
علیرضا محمدی؛ محمد کابلی؛ امیر علم بیگی؛ جوزه ویسنت لوپز بااو

6.

تحلیل تأثیر عوامل انسانی و محیطی بر تضاد ذی‌نفعان در حوضه آبریز زاینده‌رود

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 68-85
لادن نادری؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ محمد بادسار؛ مهرداد مقدس

7.

تحلیل تضاد کنشگران اجتماعی در عرصه‌های منابع طبیعی و تأثیرات آن بر جامعه روستایی (مورد مطالعه: شهرستان بروجن)

دوره 8، شماره 4، دی 1396، صفحه 635-648
مهدی قاسمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ عطااله ابراهیمی

8.

خنده در تئاتر

دوره 9، شماره 21، دی 1383
شهناز شاهین

9.

شریعتی و روش دیالکتیک؛ تقلید یا نوآوری

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 111-128
غلامرضا جمشیدیها؛ سینا شیخی

10.

طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در «ادبیات مهاجرت» آلمان

دوره 15، شماره 60، دی 1389، صفحه 41-60
نرجس خدایی

11.

گفتاری درباره قصه و نمایش

دوره 9، شماره 0، تیر 1380
فرشاد فرشته حکمت

12.

هگل ، وضع مجامع افلاطون و کانت مطالعه ای تطبیقی در باب دیالکتیک و فرایند خودآگاهی

دوره 1، شماره 3، آبان 1384
دکتر محمد محمد رضایی؛ حسن مهرنیاسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب