1.

ارزیابی ارتباط پارامترهای خون با میزان رشد در گوساله های شیری

دوره 56، شماره 2، مرداد 1380
دکتر علیقلی رامین

2.

پیشگویی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 189-214
مرتضی مقصودی نژاد؛ مجید حاجی زاده؛ مریم غلامرضابیگی

3.

تراژدی فرزندکشی در ایران و پدرکشی در یونان، تضاد، افسانه یا واقعیت (با نگاهی گذرا به این مقوله در جهان)

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 15-30
دکتر منوچهر اکبری؛ آسیه ذبیح نیا عمران

4.

مقایسه کارایی مدل های کلاسیک وپویای بیزی در کاربردی از مدل های و پویای سری زمانی بیزی

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384
محمدرضا مشکانی؛ علی فخاری

5.

منجمین و پیشگویی در امور نظامی در عصر عباسی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 117-124
محمود رحمانی قورتانی

6.

نبوت طبیعی از دیدگاه آکوئیناس و ابن‌سینا

دوره 7، شماره 5، اردیبهشت 1389، صفحه 63-85
رضا اکبریان؛ علی‌رضا فاضلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب