1.

اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای بر زمان واکنش و عملکرد فوتبالیست های نخبه

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 31-44
مهدی ملازاده؛ حسن غرایاق زندی؛ محبوبه غیور؛ علی مقدم زاده

2.

اثر تعداد پارامترهای پیش نشانه شده بر زمان واکنش تکلیف تولید نیرو

دوره 18، شماره 18، دی 1382
دکتر محمود شیخ؛ دکتر فضل الله باقرزاده؛ دکتر معصومه شجاعی

3.

اثر دو روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای مغز (tDCS) و ناهمزمانی محرک- پاسخ‌ها بر سازگاری عقب‌گرد در شرایط خستگیِ ذهنی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 69-89
سمیه حافظی؛ محمدرضا دوستان؛ اسماعیل صائمی

4.

ارتباط اضطراب صفتی و حالتی با زمان واکنش و هوش ورزشکاران نخبه، غیرنخبه و غیرورزشکاران

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 65-80
مهدی شهبازی؛ علی پشابادی؛ حسین عابدینی پاریزی

5.

بهبود تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی) در نتیجۀ خودگفتاری انگیزشی

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 391-408
نسترن نادری راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

6.

تأثیر افزایش وزن اندام بر بخش‏های پیش‏حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و افتراقی مردان جوان و مسن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 21-39
احمد نیک روان؛ رسول حمایت طلب؛ فضل‌الله باقرزاده

7.

تأثیر پیش‌دوره و فواصل زمانی بین محرک‌ها بر دورة بی‌پاسخی روان‌شناختی: شواهدی بر آماده‌سازی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 73-90
کامبیز نوری؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ محمدرضا دوستان

8.

تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر توجه انتخابی در شرایط تکلیف دوگانه

دوره 8، شماره 3، آبان 1396، صفحه 1-14
رسول عابدان زاده؛ سعید آلبوغبیش

9.

تأثیر تمرینHIIT بر پیامدهای سلامت روان (بیومارکرها، انتقال دهنده های عصبی و پرسشنامه های خود گزارش شده) و زمان واکنش کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

دوره 1403، اردیبهشت، اردیبهشت 1403
شهزاد طهماسبی بروجنی؛ سیما دست آموز؛ محمدحسین دارستانی فراهانی؛ مینا حسنی؛ ساناز دست آموز؛ ناهید سراحیان؛ سیداحمد حسینی؛ معصومه کردنائیج

10.

تأثیر تمرینات پیلاتس بر بهبود عملکرد شناختی سالمندان مرد غیرفعال شهر کرمانشاه

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 347-363
مسلم رحمانی؛ علی حیرانی؛ هادی یدیتبار

11.

تاثیز تمرین ذهن آگاهی بر توجه و زمان واکنش دونده های سرعت نیمه ماهر

دوره 1403، فروردین، فروردین 1403
مهدی شهبازی؛ فائزه آشورپور؛ الهام حاتمی شاه میر

12.

مقایسة سطح و الگوی نیازهای توجه در سرویس پرشی والیبال

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 45-64
حمید صالحی؛ احمدرضا موحدی؛ غلامعلی قاسمی کهریزسنگی؛ عدنان غضنفری

13.

مقایسه اثر تمرینات دید ورزشی با و بدون موقعیت ویژه هاکی این لاین بر سرعت و زمان واکنش کل بدن هاکی‌‏بازان این لاین

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 89-110
حسین حیدری؛ رخساره بادامی؛ زهره مشکاتیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب