1.

انتقال بین زبانی توانایی خواندن: نقش جنسیت به عنوان گواهی در همبستگی بین زبان اول (فارسی) و دوم (انگلیسی)

دوره 10، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 814-841
سید حسن طالبی؛ جواد فلاحی

2.

انگلیسی برای اهداف ویژه از نگاه دانشجویان و آمار

دوره 8، شماره 15، آذر 1382
داوود برزآبادى فراهانى

3.

بررسی پایایی خودارزیابی زبان‌آموزان در استنتاج معنای واژگان

دوره 12، شماره 38، تیر 1386
شیوا کیوان پناه؛ سیدمحمد علوی

4.

بررسی متغیرهای پیش‌بینی کنندة دانش واژگانی در سطوح مختلف توانش زبانی

دوره 13، شماره 50، اسفند 1387
حامد زندی؛ شیوا کیوان پناه

5.

پایایی و روایی خودارزیابی و تأثیر توانش زبانی، جنسیت و پیش آگاهی از ابزار سنجش عینی

دوره 10، شماره 24، خرداد 1384
داود برزآبادى فراهانى

6.

تجربة دانشجویان بین‌المللی در ایران؛ تبیین نقش قرابت فرهنگی بر انطباق بین‌فرهنگی دانشجویان بین‌المللی دانشگاه تهران

دوره 1، شماره 2، 1402، صفحه 185-213
حمیده مولایی؛ زهرا مجدی زاده

7.

جامعه شناسی زبان وتوانش های زبانی فراگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی

دوره 156، شماره 0، دی 1379
دکتر علی افخمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب