1.

بررسی تأثیر دستوری متقابل نهاد و گزاره در جملات روسی

دوره 11، شماره 33، مهر 1385
امیر حسینی

2.

بررسی ساختارهای تک عضوی فعلی زبان روسی در مقایسه با ساختارهای دو عضوی و نحوهء بیان آن ها در زبان فارسی

دوره 10، شماره 25، مهر 1384
على مداینى اول

3.

بررسی مقایسه ای جملات مرکب وابسته با معنای علت در زبان های روسی واسپانیایی رافائل گوسمان تیرادو

دوره 10، شماره 29، بهمن 1384
رافائل گوسمان تیرادو؛ انریکه کرو خرویلا

4.

تدریس ساختارهای غیرشخصی زبان روسی به فارسی زبانان

دوره 8، شماره 15، آذر 1382
على مداینى اول

5.

جمله و تقسیمات آن از دیدگاه ابن هشام و مخزومی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 29-46
ابوالفضل رضایی

6.

حامل صدق‌بودن گزاره و استحالۀ اشاره به معدوم؛ راه حل پارادوکس دروغگو

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 189-205
مرتضی متولی؛ مهدی عظیمی

7.

مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی

دوره 10، شماره 29، بهمن 1384
امیر حسینی؛ مریم هنرور

8.

مقایسة ضمایر تهی درون گروه های اسمی در فارسی و ایتالیایی

دوره 10، شماره 28، دی 1384
زهرا اسماعیلی فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب