1.

آماربرداری از جنگل‌های شهری با استفاده از عکس‌های هوایی مطالعة موردی: منطقة شش تهران

دوره 35، شماره 51، آبان 1388
زهرا اندرز؛ اصغر فلاح؛ جعفر اولادی؛ ساسان بابایی

2.

ارزیابی قابلیت داده های سنجندۀ GeoEye-1 و پارامترهای بافت تصویر، به‎منظور طبقه‎بندی مناظر شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 تهران)

دوره 46، شماره 2، تیر 1393، صفحه 157-168
پری گلشنی؛ اصغر فلاح؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ سیاوش کلبی

3.

استفاده از ماتریس هم-رخدادی سطح خاکستری برای طبقه بندی کشمش توده‌ای‌

دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 951-961
مصطفی خجسته نژند؛ حامد رمضانی

4.

انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی

دوره 42، شماره 3، تیر 1387
بهرام صالحی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ محمدرضا سراجیان

5.

بررسی قابلیت روش مینه آرت در حذف اثر توپوگرافی در تصاویر ماهواره ای

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381
عادل سپهری

6.

پتانسیل‌یابی مناطق توسعۀ شهری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی (مطالعۀ موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 175-196
میلاد باقری؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ عبدالخالق چارکانه؛ کیوان باقری

7.

تحلیل ساختاری نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران

2-173، شماره 0، فروردین 1384
احمد على یارى؛ دکتر حسن طلایی

8.

تعیین مهمترین پارامترهای ژئومرفومتری کمی در طبقه‎بندی دشت سرهای مناطق بیابانی با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی وآنالیز حساسیت

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 197-206
غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ امیر هوشنگ احسانی؛ مهدی تازه

9.

طبقه بندی اقلیمی ایران با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیّره

دوره 37، شماره 0، اسفند 1378
حسن حیدری؛ دکتر بهلول علیجانی

10.

طبقه بندی بخشی از ژرم پلاسم برنج ایرانی با استفاده از نشانگر RAPD

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382
رستم‌ آقازاده قولکی؛ بهزاد قره‌یاضی؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ نادعلی بابائیان

11.

طراحی یک سامانه سخت افزاری جهت جداسازی پسته‌های معیوب از سالم با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 149-159
علی دینی؛ حسین قیومی زاده؛ علی اکبر رحیمی فرد؛ علی فیاضی؛ محمدعلی افتخاری؛ مهدی عباس زاده

12.

طراحی یک نظام طبقه بندی به مثابه سیاست توسعه دانش کارآفرینی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-20
محمد اعرابی؛ حسن بودلایی

13.

کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388
برات مجردی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ حمید ابریشمی مقدم

14.

مطالعه تفکیک پذیری طیفی کلاس های اطلاعاتی بیابان لوت بااستفاده ازداده های ماهواره ای

دوره 38، شماره 3، اردیبهشت 1386
سید کاظم علوی پناه؛ چوقی بایرام کمکی

15.

نگاهی نو به طبقه بندی استراتژیک مرزها (با تأکید بر مرزهای ایران )

دوره 160، شماره 0، دی 1380
دکتر یدالله کریمی پور؛ دکتر حسن کامرانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب