1.

بازخوانی هویت زنانه و اصل مادینۀ هستی در آثار هنرمند خودآموخته، پروین جلالی، برمبنای نظریۀ قطعه و تناقض لیندا ناکلین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 251-269
پریسا شاد قزوینی؛ مینا ناظم‌زاده نراقی

2.

بررسی سیر تاریخی و عوامل ادعای موهوم تناقض در قرآن کریم

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382
بمانعلی دهقان منگابادی

3.

پیامد تناقض و ستیز بین ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی در نظریه ابن خلدون

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-60
غلامرضا جمشیدیها؛ زینب نادی

4.

رهیافتی نو در مسئلۀ معنای زندگی در نظرگاه کرکگور

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 349-377
عاطفه مروی؛ امیرعباس علیزمانی

5.

سن ژون پرس در مسیر رهایی

دوره 9، شماره 21، زمستان 1383
نسرین دخت خطاط


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.