1.

امکان حصول قطع در تفسیر و جایگاه آن

دوره 36، شماره 5، بهمن 1382
مریم حاجی عبدالباقی

2.

بررسی انتقادی رابطة اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک

دوره 68، شماره 0، دی 1379
سید صدرالدین طاهری

3.

بررسی تبعیت دلالت از اراده از منظر ابن‌سینا و خواجه نصیر طوسی

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 19-30
فردین جمشیدی مهر؛ علیرضا کهنسال

4.

بررسی نگاره "آزمون فریدون پسرانش را" از منظر نشانه شناسی لایه ای

دوره 24، شماره 0، اسفند 1384
دکتر محمد کاظم حسنوند؛ دکتر فرزان سجودی؛ مریم خیری

5.

پژوهشی بر ارتباط موضوعی نقوش به‌کار رفته بر سطوح ابینه‌ ‌با متن ادبی‌ آنها در نگاره‌های شاهنامه‌ی شاه تهماسب

دوره 20، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 13-22
مینا صدری

6.

تحلیل آوایی در صحیفه سجادیه (با تاکید بر دعای استعاذه)

دوره 45، اول، فروردین 1391، صفحه 71-91
آفرین زارع؛ موسی بیات؛ لیلا دیانت

7.

تحلیل نقد ویتگنشتاین بر آگوستین دربارۀ نظریۀ تصویری زبان

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 45-65
محسن بهلولی فسخودی

8.

تعبیر از اراده با اشاره در فقه اسلامی

دوره 41، شماره 1، تیر 1389
محمد عادل ضییایی؛ یونس یزدان پرست

9.

در آمدی بر هرمنوتیک و تأویل (با تکیه بر قرآن و حدیث)

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1381
دکتر عباس همامی

10.

دلالت تقدیم و تأخیر در سیاق نفی و اثبات از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 91-109
محمد هادی مرادی؛ فاطمه کاظمی

11.

دلالت سکوت بر اراده

دوره 43، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 79-117
محمد عادل ضیایی؛ یونس یزدان پرست

12.

روش میرحامد حسین در اثبات امامت امیرالمومنین(ع) از حدیث ولایت در عبقات الانوار

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 9-24
سید حسن موسوی اصل

13.

ماهیت نشانه‌ها و نقش آن در ارتقاء حس‌مکان فضای معماری

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 17-26
محمدصادق فلاحت؛ سمیرا نوحی

14.

مسألة معدومات، وجود ذهنی و وقضیة حقیقیه

دوره 70، شماره 0، دی 1380
محمد علی عباسیان چالشتری

15.

نشانه¬شناسی پیرس در پرتو فلسفه، معرفت¬شناسی و نگرش وی به پراگماتیسم

دوره 9، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 5-37
(نوو-اگلیز) اَملی رضوی¬فر؛ حسین غفاری

16.

نقدهایی بر نظریه‌های معنا در فلسفۀ تحلیلی ادبیات

دوره 15، شماره 2، دی 1396، صفحه 61-83
مهدی شمس؛ محمد مشکات

17.

نقد و نظر: جستاری بر دلالت لفظ بر معنا در شعر؛ نقد و بررسی آراء ناقدان معاصر عرب

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 295-314
ابوالحسن امین مقدسی؛ فرزانه آجورلو

18.

نکته‌ای نویافته در دیوان خاقانی شروانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 169-180
احمد غنی‌پور ملکشاهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب