1.

تأثیر بازخورد بر روند اصلاح نگارش ژاپنی زبان‌آموزان فارسی‌زبان

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 5-17
معصومه احمدی شیرازی؛ زینب شکرابی

2.

تداخل زبان مادری در گفتار روسی دانشجویان ایرانی (اولین تجربه برطرف کردن تداخل زبان مادری)

دوره 9، شماره 19، آبان 1383
على مداینى اول؛ محمدمراد نجفى

3.

کاربردهای خاصّ «را» در برخی متون فارسی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 181-196
اصغر باباسالار

4.

لزوم و تعدی و پاره ای جستارهای مقایسه ای میان آن دو در عربی و فارسی

دوره 36، شماره 1، تیر 1382
اسماعیل طاهری

5.

معانی و ساخت‌های دستوری حروف اضافه در زبان‌های پهلوی ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 129-156
آژیده مقدم

6.

مفاهیم و عملکردهای حالت صرفی "رایی accusative" در زبان پارسی باستان

دوره 10، شماره 23، فروردین 1384
آژیده مقدم

7.

نقشی یا واژگانی: تحلیلی وزنی-پیوستاری بر مقوله حرف اضافه فارسی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-20
زهرا ابوالحسنی چیمه

8.

ویژگی‌های سببی حروف اضافۀ по و из-за در زبان روسی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 177-185
علیرضا ولی پور؛ محمدجواد آهسته


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب