1.

اشکال معروف وجود ذهنی را ابن سینا حل کرده است نه ملاصدرا

دوره 37، شماره 4، دی 1383
مهدی قوام صفری

2.

افسانه های تاریخی در تاریخ ساسانیان

دوره 156، شماره 0، دی 1379
دکتر نادر میرسعیدی

3.

انواع روایی سنتی در ادب فارسی

5و4، شماره 0، خرداد 1381
دکتر نجم الدین جباری؛ دکتر علی محمد حق شناس

4.

پدیدار‌شناسی هرمنوتیک ارتباطات انسانیِ مبتنی بر حکایت؛ با تأکید بر مفهوم مَجال در میتوس

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 41-61
سروناز تربتی

5.

حکایت و حکمت علم در جهان اسلام

دوره 6، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 5-22
محمدعلی نویدی

6.

خویشاوندی «داستانک» و «حکایت» با نگاهی بر بهارستان جامی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-15
علی محمد موذنی؛ نسرین زرگرزاده دزفولی

7.

دو تحریر متفاوت از جامع التمثیل

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 97-111
شهرام آزادیان؛ محمدعلی اجتهادیان

8.

ریشه‌های حکایت‌ در زبان عرفان تا پایان قرن سوم (بر پایۀ آثار شقیق ، حارث محاسبی، نوری، خراز، جنید)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-14
مریم جعفرزاده؛ علیرضا فولادی

9.

علم صدرایی در نسبت با رای انطباق و انقلاب

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 254-237
حسین یزدی

10.

مقایسه تطبیقی حکایت‌های هندی- ایرانی در ادب کلاسیک فارسی

دوره 5، شماره 2، آبان 1386
مریم حسینی

11.

نسبت الفاظ و معانی در نظر فارابی با تکیه بر کاربرد اسامی «مثال اوّل» و «مشتق» در بیان معانی فلسفی

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 107-129
فاطمه شهیدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب