1.

بازتاب باروک در ساختار غزلیات صائب تبریزی

دوره 17، شماره 3، مهر 1391، صفحه 5-19
فاضل اسدی امجد؛ پریوش اسماعیلی

2.

بررسی ترکیبات ابهام‌‌زا در اشعار نظامی و بیدل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 111-129
خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پور الخاص؛ ولی علی منش

3.

بررسی چهار نظریه دربارة بیتی از عبدالقادر بیدل

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 95-112
سیدمهدی طباطبایی

4.

دیالکتیک شعر قدسی و شهود معنا در اندیشة بیدل دهلوی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 221-240
مجید آزادبخت؛ حسنعلی پورمند؛ مینا محمدی‌وکیل

5.

سیالیت بن‌مایه‌ها در شعر صائب تبریزی و سبک هندی (بررسی موردی بن‌مایۀ سرو و قمری)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 121-139
سعید رحیمی؛ علیرضا امامی

6.

شرح احوال و سبک اشعار شاپور تهرانی

5و4، شماره 0، خرداد 1381
دکتر منوچهر اکبرى؛ دکتر یحیى کاردگر

7.

کاربرد ضرب‌المثل‌های فارسی در غزلیات بیدل

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 57-76
حسن ذوالفقاری؛ سید مهدی طباطبایی

8.

نظریّة ادبی سبک هندی؛ با تأکید بر اشعار صائب تبریزی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 133-149
شهربانو بابایی؛ عبداله طلوعی آذر؛ فاطمه مدرسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب