1.

بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول آفرین و تبادلی باتعهد سازمانی کارکنان

دوره 4، شماره 4، بهمن 1385
علیرضا امیرکبیری؛ ابراهیم خدایاری؛ فرزاد نظری؛ محمد مرادی

2.

رابطة سبک های رهبری تحول آفرین _ تبادلی با عدالت سازمانی و ارائة مدل در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1388
محمدرضا مرادی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ اکرم جعفری؛ جواد مرادی چالشتری

3.

رابطه سبک های رهبری تحول آفرین - تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 8، فروردین 1390
محمدرضا مرادی؛ مهرزاد حمیدی؛ سیدنصرا... سجادی؛ اکرم جعفری؛ جواد مرادی چالشتری

4.

رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی)

دوره 21، شماره 3، تیر 1387
حسن عابدی جعفری؛ عسل آغاز

5.

طراحی الگوی رهبری تحول آفرین در سازمان های اداری ایران

دوره 16، شماره 2، مهر 1382
دکتر علیرضا موغلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب