1.

اندازه گیری و بررسی شرایط نور روز در خانه های قدیمی کرمان*

دوره 18، شماره 2، تیر 1392، صفحه 17-26
مرضیه کاظم زاده؛ منصوره طاهباز

2.

بازشناسی کاربرد اصول هندسی در معماری سنتی مطالعه موردی: قصر خورشید و هندسه پنهان آن

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 29-44
مجتبی رضازاده؛ مجتبی مجتبی ثابت فرد2

3.

بررسی دما، رطوبت نسبی و سرعت جریان باد در ساختمان های سنتی مسکونی بوشهر در فصل گرما (نمونه موردی عمارت گلشن و عمارت دهدشتی)

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 93-105
جلیل شاعری؛ محمود یعقوبی؛ محمد علی آبادی؛ رزا وکیلی نژاد

4.

بر رسی گردشگری خارجی در شهر ستان یزد

دوره 38، شماره 1، خرداد 1382
دکتر سیدنظام الد ین مکیان؛ محمو د نادرى بنى

5.

واکاوی معماری سنتی در دوره قاجار در عمارت دارالحکومه مفخم

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 75-86
حمید صنیعی پور؛ شراره فرهاد؛ محمد میرزاعلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب