1.

تأثیر حمایت مدیران ارشد بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی تعهد عاطفی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تبریز

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 41-60
زهرا حیدری؛ صمد رحیمی اقدم؛ سید صمد حسینی

2.

تبیین مؤلفه¬های مدیریتی مؤثر بر کیفیت تدریس اعضای هیئت¬علمی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 309-315
مستانه غنجی؛ زهرا خوشنودی فر؛ سید محمود حسینی

3.

شناسایی عوامل سکوت سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در ایران: مطالعۀ کیفی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 21-44
منیژه فهامی؛ محمدتقی محمودی؛ بدری شاه‌طالبی

4.

طراحی مدل سنجش دانش اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه ‏ها و مؤسسات آموزش عالی ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 165-185
مونا اسماعیل زاده؛ مهدی سبک رو؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی

5.

مدل تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی در پاسخگویی و رفتار اخلاقی با میانجیگری هویت سازمانی (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی)

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 227-250
غلام‌رضا جباری مراغوش؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ صادق ملکی آوارسین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب