1.

استناد در آثار علمی چاله ها و چالش ها

دوره 34، شماره 2، دی 1383
عباس حری؛ اعظم شاهبداغی

2.

بررسی چگونگی مصرف و تولید اطلاعات علمی در میان متخصصان کشور

دوره 1، شماره 0، اسفند 1373
عباس حری

3.

بررسی رفتار استنادی نویسندگان مقاله های مندرج در مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 1379

دوره 32، شماره 2، دی 1381
عباس حری؛ نرگس نشاط

4.

بررسی عوامل فردی موثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران

دوره 35، شماره 1، تیر 1384
مریم ناخدا؛ عباس حری؛ نوروز علی کرمدوست

5.

بررسی میزان همگونی تدریس مواد با تولید و هدایت آثار توسط اعضای هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران

دوره 33، شماره 2، دی 1382
عباس حری؛ نجمه سالمی

6.

روند به کارگیری روش های پژوهش در پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران (1384- 1378)

دوره 33، شماره 1، تیر 1382
عباس حری؛ افسانه محسن زاده

7.

شناسایی الگوهای رابطه فرا رشته ای مقالات تالیفی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران (73-82)

دوره 36، شماره 1، فروردین 1385
غزاله قناویزچیان؛ عباس حری؛ امیر غائبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب